Skip to main content

Kinh Viên Giác - HT Thích Huyền Vi
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ và SỰ NGHIỆP HOẰNG HÓA của HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN VI
HTTHVi1.jpgTăng Thống GHPGLSTG
Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới.
Nguyên thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống GHPGVNTN.
Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
Nguyên giáo sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và Viện Đại Học Sài Gòn.
Thành viên Hội Đồng Trưởng lão chứng minh GHPGVNTN tại Hải ngoại.
Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới.

Ngài thế danh Lê Văn Huyền, pháp danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền-Vi, thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 41. Ngài sanh ngày 08/04/1926 (năm Bính Dần) tại làng Phước Khánh, tổng Vạn Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Ngài sanh trưởng trong gia đình Nho giáo và là con một. Thân phụ là cụ Chánh Tổng Lê Văn Hiển, một nhà Hán học uyên thâm ; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Điểm. Ngài mồ côi mẹ năm lên chín tuổi. Cụ ông trong cảnh gà trống nuôi con, lại ý thức được những gì là chân thực, huyễn tạm mà đức Phật đã huấn thị rất rõ, nên đã đưa đứa con duy nhất vào chùa quy y và làm con nuôi cho Đại lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Thắng, trụ trì chùa Sắc Tứ Thiên Hưng, thuộc làng Vân Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Nhờ túc duyên khánh hạnh đời trước, nên năm 9 tuổi quy y được ban pháp danh là Như Kế ; năm 12 tuổi được thế phát xuất gia, được ban pháp tự là Giải Đạo ; năm 14 tuổi được bổn sư cho thọ giới Sa-di và đậu vĩ Sa-di, được phần thưởng danh dự trong số trên dưới 300 giới tử tham dự trong giới đàn tại chùa Sắc Tứ Thiên Đức, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam ; năm 20 tuổi được thọ Tỳ-kheo giới tại giới đàn ở chùa Sắc Tứ Tây Thiên, thuộc làng Bảo An, quận Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Sau khi thọ cụ túc giới, vừa phụ tá bổn sư tại Tổ-đình vừa làm Quản sự tại chùa Sùng Ân, Phan Rang. Nơi đây Hòa Thượng bổn sư của Ngài làm Giám-đốc.

Với ý chí tiến tu đạo nghiệp, sau nhiều lần thưa thỉnh, năm 1950 Ngài được bổn sư cho phép vào Nam nhập học tại Phật học đường Nam Việt ở chùa Ấn Quang dưới sự hướng dẫn và giám đốc của Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hòa, giáo thọ là Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa. Vốn tư chất thông minh, hiếu học, đến năm thứ tư, Ngài đã được gia nhập vào giảng sư đoàn để hướng dẫn các lớp dưới, đào tạo tăng tài v.v... Đặc biệt sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học tại Ấn Quang vào năm 1955, Ngài trở thành Đốc-giáo kiêm Giám-viện. Cuộc đời hành đạo của Ngài nổi bật nhất bấy giờ ở hai phương diện về hoằng pháp và giáo dục, vì Ngài là vị giảng sư nổi tiếng mang pháp âm rải khắp các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Với lòng thiết tha tầm đạo, tìm về cội cũ gốc xưa, ngày 02/07/1961, Ngài lên đường sang Ấn Độ du học tại Viện Đại Học Nalanda. Nơi đây, Ngài học hỏi, nghiên cứu giáo lý Phật-đà ; sau khi học xong chương trình Cử-nhân Anh văn, Ngài học văn bằng cổ ngữ Acharta. Những năm kế tiếp, Ngài trình luận án M.A. với đề tài "The four Abhidhammic Reals" (Tứ Chân Thật Pháp). Rồi ba năm sau, Ngài trình luận án Tiến-sĩ (Ph.D) với đề tài "The life and work of Sariputra Thera" (Cuộc đời và sự nghiệp của tôn-giả Xá Lợi Phất).

Năm 1972, vì nhu cầu Phật sự, tuân hành Giáo-Chỉ của Đức Đệ Nhất Tăng Thống thượng Tịnh hạ Khiết, Ngài trở về quê nhà và được cung thỉnh giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp. Năm 1974, Ngài được Viện Tăng Thống thỉnh cử làm Thành Viên Hội Đồng Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, mà lúc bấy giờ đa số thành viên đều là các bậc Trưởng lão.

Biến cố 30/4/1975, Ngài theo làn sóng người Việt ra hải ngoại. Sau khi định cư tại Pháp, một mình chèo lái con thuyền chánh pháp để hoàn thành sứ mạng "Thượng Hoằng Phật Đạo, Hạ Hóa Chúng Sanh", đáng kể nổi bật về các phương diện :

Khai sáng Giáo Hệ Linh-Sơn, phát triển các chi nhánh khắp năm châu, làm sống lại tinh thần Linh Sơn Pháp Hội như thời Đức Phật còn tại thế.

Liên tục đào tạo tầng lớp Như-Lai Sứ Giả để thừa hành "Tác Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự".

Là thành viên của các tổ chức Phật Giáo trên thế giới và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng.

Cuộc đời hoằng pháp của Ngài thể hiện phương châm "Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp". Không từ lao nhọc, gian nan, đi đến đâu Ngài cũng rống tiếng pháp, xối mưa pháp, độ vô số chúng sanh. Đến nơi nào có đủ duyên lành thì Chùa hoặc Hội Phật Giáo được mọc lên nơi đó.

1975 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Pháp Quốc.
30/01/1977 Thành lập Tự-Viện Linh-Sơn tại Pháp Quốc.
27/03/1977 Thành lập Chùa L-S và HPG Việt Nam tại Hawaii, Mỹ Quốc.
03/09/1978 Thành lập GHPGLS Pháp Quốc.
26/11/1978 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.
08/05/1979 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Bruxelles, Bỉ Quốc.
Tháng 10/1979 và những năm kế tiếp- Thành lập các Giảng Đường Linh-Sơn tại Đài Bắc, tại Trung-Hiếu, tại Trung-Lịch và Viện Nghiên-Cứu Phật-Học LS tại Đài-Bắc, Đài-Loan. (HT. Thích Tịnh Hạnh)
05/02/1980 Thành lập Viện Cao Đẳng Phật Học LS tại Pháp.
07/09/1980 Thành lập HPG và Chùa Linh-Phong tại Thụy-Sĩ. (SB. TN. Như Tuấn)
1980 Thành lập Thiền Đường Linh-Sơn tại Tây-Đức (HT. Pàsàdika)
20/09/1981 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại London, Anh Quốc.
22/11/1982 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Austin, Texas, Mỹ Quốc.
21/05/1983 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Grand Rapids, Michigan, Mỹ Quốc.
17/07/1983 Thành lập Thiền Đường và Hội Sakyamuni tại Montbéon Pháp.
22-24/04/1983 Thành Viên Hội Đồng Lãnh Đạo GHPGVNTN Hải Ngoại.
15/04/1984 Thành lập Niệm Phật Đường Luzeru, Thụy-Sĩ.
27/05/1984 Thành lập NPĐLS và HPG tại Poitiers, Pháp Quốc.
20/10/1984 Thành lập HPGLS tại Montebello, California, Mỹ Quốc.
07/11/1984 Thành lập Chùa LS và HPGLS tại Houston, Texas, Mỹ Quốc.
Tháng 02/1985 Thành lập NPĐ và HPGLS tại Brest, Pháp Quốc.
16/03/1985 Thành lập NPĐ và HPGLS tại Reims, Pháp Quốc.
30/05/1985 Thành lập NPĐ và HPGLS tại Pontoise, Pháp Quốc.
13/10/1985 Thành lập HPGLS tại Detroit, Michigan, Mỹ Quốc.
05/12/1985 Nhận lãnh và thành lập Chùa L-S Song-Lâm tại Kushinagar, Ấn-Độ.
27/04/1986 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Toulouse, Pháp Quốc.
02/11/1986 Thành lập Tùng Lâm L-S và HPGLS, Rancon Limoges, Pháp Quốc.
26/09/1987 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Brisbane, Úc Đại Lợi.
20/11/1987 Thành lập HPGLS tại New Jersey, Mỹ Quốc.
10/03/1988 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Windsor, Gia Nã Đại.
11/09/1988 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Toronto, Gia Nã Đại.
25/09/1988 Thành lập Chùa L-S và HPGLS tại Portland, Mỹ Quốc.
20/10/1988 Thành lập Tự Viện Linh- Sơn tại Kinshasa, Zaire, Phi-Châu.
16/07/1989 Thành lập Tự Viện L-S và HPGLS tại Mỹ Quốc.
1990 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Mulhouse, Pháp Quốc.
1990 Thành lập Hội Phật Giáo Linh-Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.
30/09/91 Thành lập Chùa Linh-Sơn Melbourne, Úc Đại Lợi.
09/05/93 Thành lập Chùa Linh-Sơn Worcester, Mỹ Quốc.
30/09/93 Thành lập Linh-Sơn Thiên Các Tự tại Phổ Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc.
22/04/94 Thành lập HPG Bồ Đề tại Montpellier, Pháp Quốc.
07/07/96 Thành lập Linh-Sơn Quán Âm Tự tại Mỹ Quốc.
12/10/96 Thành lập Thiền Viện L-S và HPGLS tại Montréal, Gia Nã Đại.
20/05/97 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại Columbus, Ohio Mỹ Quốc.
01/06/97 Thành lập Chùa Linh-Sơn tại East Moline, Mỹ Quốc.
01/12/97 Thành lập Chùa Nhơn Vương tại Troyes, Pháp Quốc.
20/01/98 Thành lập NPĐLS tại H.D Etten Leur Hòa Lan.
08/02/98 Thành lập Chùa L-S tại Tottenham, Anh Quốc... Tính đến nay lên đến trên 50 đơn vị chùa và Hội Phật Giáo Linh-Sơn trực thuộc sự lãnh đạo và chỉ đạo của Giáo Hội PGLSTG. Số Tăng Ni được đào tạo đủ khả năng thừa hành Phật sự lên đến trên trăm vị.
Mặc dù Phật sự đa đoan khắp nơi và niên cao lạp trưởng, Ngài vẫn bất quyện bì lao hoằng hóa đúng với ý nghĩa : ’Lập Giáo Hội Linh-Sơn hoằng Phật Đạo Dựng Tùng Lâm hiển giáo dưỡng đồ sinh’.

Mùa Hạ năm 2000, Ngài đã ký mua được khu đất và ngôi nhà với diện tích trên 3000 thước vuông, mục đích kiến tạo một cơ sở thích nghi cho văn hóa và giáo dục Phật Giáo là tạo dựng một viện Đại Học Phật Giáo Thế Giới tại Vitry cận thủ đô Paris. Viện Đại Học này, không những đào tạo Tăng Ni và cư sĩ người Việt mà còn cho cả người Tây phương. Vì tuổi già sức yếu, ngày 19 tháng 04 năm 2001, Ngài đã lâm trọng bịnh cho đến ngày nay (15/02/05) gần 4 năm trường.

Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch tại Tự Viện Linh-Sơn Paris Pháp Quốc lúc 19 giờ 45, ngày 15 tháng 02 năm 2005 (nhằm ngày mùng 7 tháng giêng năm Ất Dậu) Trụ thế 80 tuổi, 59 Hạ lạp và 68 Tăng lạp.

Với ý chí kiên trì và hy sinh cao cả, Ngài đã vượt mọi khó khăn để gánh vác những Phật sự lớn lao. Ngài là một tấm gương sáng về phương diện hoằng pháp lợi sanh ; công hạnh và uy đức của Ngài tỏa rộng khắp nơi. Ngài thật xứng đáng là một bậc long tượng, là một đống lương của ngôi nhà Phật pháp.


Language Vietnamese

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
1,623
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
6,956
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
102
0
0
Community Audio
by huetri@yahoo.com
105
0
0
Community Audio
by Đại Sư Pháp Vân thuyết giảng
392
0
0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
149
0
0
Community Audio
7,042
0
0
Community Audio
by www.ChuaTamNguyen.org
9,426
0
0